У процесі розробки сайту вам можуть знадобитися відгуки ваших партнерів по команді або клієнтів щодо структури сайту, його вмісту тощо. У цьому разі режим коментування стане в нагоді, адже він дозволяє декільком користувачам залишати свої коментарі та вносити вклад у створення проєкту.

Важливо: режим коментування доступний лише для опублікованих сайтів. Виконайте вказівки у статті про Публікацію сайту, щоб отримати доступ до режиму коментування.

Доступ до режиму коментування сайту

Щоб увімкнути режим коментування, перейдіть до редактора свого сайту, натисніть на три крапки на панелі інструментів і виберіть параметр Режим коментування:Спільний доступ до посилання на режим коментування

Відкрийте вікно режиму коментування і натисніть Поділитися у верхньому правому куті:... або виберіть опцію Поділитися у спадному меню Дії на панелі інструментів:У наступному вікні перейдіть на вкладку Коментарі та скопіюйте посилання:Важливо: посилання буде доступним навіть для користувачів, що не мають акаунт на Weblium. Майте на увазі, що спрацює лише те посилання, яке ви скопіювали з вкладки Поділитися. Посилання, скопійоване з вкладки браузера, не надасть доступу до режиму коментування.

Керування коментарями

У режимі коментування ви можете залишити загальний коментар на всьому сайті або на його окремих частинах. Усім коментарям присвоєні номери. Пам’ятайте, що наразі в цьому режимі підтримуються лише текстові коментарі — ви не можете вкладати до них файли (картинки, відео тощо) або отримувати сповіщення про нові коментарі на свою електронну пошту.

Клацніть будь-де на сайті, щоб прокоментувати вибрану область:Підказка: ви також можете пересувати цифри, призначені для коментарів, усім сайтом.

Натисніть на три крапки та виберіть Видалити, щоб повністю видалити коментар:Натисніть на сам коментар, щоб відповісти на нього:Після вирішення питання натисніть на позначку, щоб прибрати її з вкладки Активні:Усі вирішені коментарі будуть доступні на вкладці Вирішені:Підказка: якщо ви хочете дати своїм колегам або клієнтам дозвіл не лише переглядати, але й редагувати сайт, перегляньте статтю про Надання доступу до сайту іншим користувачам.
Чи була ця стаття корисною?
Скасувати
Дякуємо!